Diabetesscreening

Jaarlijkse oogcontrole bij Diabetes
Mede dank zij een intensieve samenwerking met huis en oogartsen in de regio heeft Kees Euwijk als optometrist een ruime ervaring in diabetes screening. Tevens is er de meest geavanceerde apparatuur aanwezig waarmee het mogelijk is om een uitgebreide oogcontrole uit te voeren en de resultaten te communiceren met uw huis en/of oogarts.

Onderscheidend
In tegenstelling tot de methode welke de meeste diagnostische centra in de regio hanteren, waarbij alleen foto’s van het netvlies ter beoordeling worden aangeboden,
bestaat een diabetes onderzoek in ’t Brillenhuys uit verschillende onderdelen welke gezamenlijk een duidelijk beeld geven over de conditie van uw ogen.

Diabetes screening bij ’t Brillenhuys
Na het intake gesprek (anamnese) vindt er een volledige oogmeting plaats met bepaling van uw zichtscherpte (visus). Hierna volgt een microscopisch onderzoek van het voorste oogsegment, vervolgens worden de ogen gedruppeld.
Deze druppels zijn noodzakelijk om de voorzijde van het oog (hoornvlies) te verdoven en de pupillen te verwijden. Het is verstandig om iemand u te laten begeleiden daar u hierna enkele uren niet zelfstandig kunt autorijden en uw ogen extra lichtgevoelig zijn. Na de oogdrukmeting volgt een uitvoerig onderzoek van het netvlies, zowel het centrale als perifere gedeelte van het netvlies worden met behulp van de biomicroscoop 3demensionaal beoordeeld. Als laatste onderdeel worden er, ter archivering, digitale foto’s van het netvlies gemaakt. Deze foto’s kunt u ook direct bekijken en worden met u besproken. Via de computer kunnen bepaalde segmenten voor een gedetailleerde beoordeling geselecteerd worden en uitvergroot.
Indien noodzakelijk worden de foto’s ook naar uw huis-oogarts gestuurd. Alle gegevens en foto´s worden in een data-base opgeslagen en kunnen zo bij een jaarlijkse controle met elkaar vergeleken worden en veranderingen direct worden gesignaleerd.
Op deze manier is een diabetes screening volledig en kan er een betrouwbare diagnose gesteld worden.

Suikerziekte of Diabetes Mellitus (DM )
DM is een aangeboren of verworven stofwisselingsziekte waarbij de alvleesklier (pancreas) een centrale rol speelt. Het is een aandoening waarbij een verstoring optreedt in de suikerstofwisseling (glucose) in het lichaam. Dit wordt ook wel suikerziekte genoemd. Het is een chronische stofwisselingsziekte met gevolgen voor met name de koolhydraat en vetstofwisseling. DM kan worden onderscheiden in 2 typen: DM-type 1 en DM-type 2. Suikerziekte kan problemen geven van de bloedvaten in het gehele lichaam met name de ogen en nieren.

Oogproblemen bij suikerziekte
Bij patiënten met DM kunnen zich 2 oogheelkundige problemen voordoen:
  1. wisselend zichtvermogen; 
    Dit treedt op doordat de suikerspiegel in het bloed en de ooglens wisselt. De breking van de ooglens is mede bepalend voor uw brilsterkte. Doordat de suikerspiegel in de ooglens verandert, verandert ook het brekend vermogen van de ooglens waardoor de brilsterkte en de zichtscherpte ook steeds kunnen wisselen. Dit treedt met name op bij een slechte instelling van de suikerspiegel. Dit is niet ernstig maar wel lastig. De scherpte en brilsterkte stabiliseert weer als de instelling goed is. Derhalve is het raadzaam om uw bril pas aan te meten als de suiker spiegel stabiel is. Bovendien adviseren wij u om evt. de oogmeting op verschillende momenten te laten verrichten.
  2. netvliesafwijkingen (diabetische retinopathie of DRP)
    Het netvlies (retina) is het binnenste laagje in het oog dat onze beelden registreert. In het centrum van het netvlies ligt de gele vlek (macula). In het netvlies bevinden zich bloedvaten (adertjes en slagadertjes) die het netvlies van zuurstof en voedingsmiddelen voorzien. Ten gevolge van suikerziekte kunnen er beschadigingen optreden van de bloedvaten. Deze afwijkingen kunnen aanwezig zijn zonder dat al uw zichtvermogen is aangestast, dus zonder dat u er klachten van heeft. Met name de afwijkingen in de periferie van het netvlies kunnen voor u onopgemerkt aanwezig zijn en verergeren. De afwijkingen in het centrum van het netvlies (macula of gele vlek) geven direct klachten van minder zien. De netvliesafwijkingen kunnen zich in verschillende stadia bevinden, van gering tot zeer ernstig. Regelmatige controle van de ogen door de Optometrist en/of Oogarts is noodzakelijk. Wanneer deze schadelijke afwijkingen niet tijdig ontdekt en behandeld worden kan blindheid het gevolg zijn.