Ooglaseren

Laseren
Vanaf 2003 is ’t Brillenhuys actief om haar cliënten hun natuurlijke zicht weer terug te geven. Een zicht zonder hinderlijke beperkingen door een brilmontuur of beregende glazen. En zonder omkijken naar onderhoud van contactlenzen.

Dit gebeurt in samenwerking met het Laser Contact Centrum te Antwerpen onder begeleiding van Dr. Paul Vermeulen.

Vanaf maart 1996 werd het Centrum volledig operationeel, uitgerust met de nieuwste generatie excimerlaser, Nidek EC5000. Een volwaardige operatiezaal werd ingericht om de chirurgie in optimale omstandigheden te laten verlopen. De nodige randapparatuur werd uiteraard eveneens geïnstalleerd.

Aanvankelijk werd uitsluitend de PRK/ LASEK behandelingen uitgevoerd, maar onder invloed van de internationale ervaringen, opgedaan door de leden van de groep oogartsen, werd er al snel overgestapt naar de LASIK techniek. Met deze methode is een range tussen -14 en +6 te behandelen met maximaal een cilinder van 5.

Zie voor meer informatie www.oogartsvermeulen.be


Kosten
 
De kosten voor het vooronderzoek in ’t Brillenhuys  € 150.00
Consult oogarts in België€ 125.00
Laseren van één oog€ 1500.00
Nacontrole in ’t Brillenhuys Inclusief
  

Heeft uw vragen of wilt u een afspraak maken voor een laservooronderzoek neem dan contact met ons op.
’t Brillenhuys Drunen: 0416-32 22 13
 

LASIK EN PRK/LASEK BEHANDELING

Verschil LASIK en PRK /LASEK behandeling

LASIK

Bij de LASIK-behandeling wordt met behulp van een zgn. micro-keratoom een dun laagje (flapje) van het hoornvlies losgemaakt. Vervolgens wordt dit flapje omgeklapt, waarna het ondergelegen deel wordt behandeld. Na het aanbrengen van de correctie wordt de flap weer op zijn plaats teruggelegd en kan het herstel beginnen. Het grote voordeel van deze vrijwel pijnloze laserbehandeling is dat uw gezichtsvermogen zeer snel herstelt. Vaak kunt u de volgende dag al weer autorijden. 

Maar let op! Het zicht kan de volgende dag wel grotendeels hersteld zijn. Het wondherstel heeft meer tijd nodig. Bij de LASIK behandeling moet men daarom een aantal weken absoluut niet in het oog wrijven, moet er goed gedruppeld worden om uitdroging te voorkomen en ligt het gevaar van plooitjes in de flap of ingroei van epitheelcellen nog enige tijd op de loer. 

Voorwaarde voor het uit kunnen voeren van de LASIK behandeling is dat de dikte van het hoornvlies wel dik genoeg is en het netvlies in een goede conditie verkeerd.. 

PRK / LASEK 

Als uw hoornvlies te dun is, wordt er geen flap gemaakt. De laserbehandeling zal dan meer aan de oppervlakte plaatsvinden. De oppervlakkige epitheellaag van het hoornvlies wordt losgeweekt met een alcohol-oplossing en daarna opzijgeschoven. Hierna kan de laser (in tegenstelling tot bij de LASIK-behandeling) op een heel ondiepe hoornvlieslaag de correctie aanbrengen.

Men spreekt van een PRK/ LASEK behandeling als de epitheelcellen niet meer teruggelegd worden, en er over de ‘open’ wond direct een bandage-lens als pleister wordt gelegd. Vanaf de rand van het behandelgebied zal de wond weer dichtgroeien. Dit zal doorgaans 2 dagen in beslag nemen.

Het nadeel van de PRK / LASEK behandeling is de enorme pijn die kan optreden gedurende de eerste 1-2 dagen. Bovendien zal men lichtschuwheid of verblinding ervaren. Tevens duurt het duurt een 4-7 dagen voordat uw gezichtsvermogen zich weer redelijk hersteld heeft.

De voordelen van deze nieuwe methode zijn overtuigend en overstijgen het percentage van de PRK/ LASEK behandelingen.

Voor wie is de behandeling geschikt:
 • De leeftijd moet minstens 18 jaar zijn.
 • De optische afwijking moet stabiel zijn.
 • Het oog moet, met uitzondering van de te corrigeren optische afwijking gezond zijn.
 • De indicatie moet redelijk zijn, goed overwogen en besproken met optometrist/ oogarts ( al dan niet esthetisch, functioneel, professioneel, sportief of puur medisch).
 • Indien de indicatie beroepshalve is, moet u zich goed op voorhand informeren bij betrokken instanties of het feit een refractie chirurgie te ondergaan u wel degelijk bevoegd maakt om voor de functie in aanmerking te komen.
 • De reglementen betreffende de visuele vereisten bij bepaalde beroepen worden continue gewijzigd. Het is dus absoluut noodzakelijk dat u zelf bij de betrokken administraties nagaat of een ingreep van refractieve chirurgie toegelaten is (leger, politie, brandweer, luchtmacht enz.).
 • Uw algemene gezondheidstoestand is eveneens van belang: bepaalde ziekten kunnen contra-indicatie voor refractie chirurgie zijn. Vergeet net aan uw optometrist en oogarts alle mogelijke algemene ziekten of behandelingen met medicamenten te vermelden, zelfs indien dit voor u absoluut geen verband met de ogen lijkt te hebben.
De voordelen van LASIK ten opzichte van PRK/ LASEK zijn groot
 • LASIK geeft een zeer snel visueel herstel. Na de ingreep is de visus meestal na 1 tot enkele dagen teruggebracht in tegenstelling tot pas na enkele weken bij de PRK /LASEK behandeling.
 • LASIK laat u veel vlugger toe uw normale levensritme op te nemen.
 • LASIK vereist een veel kortere postoperatieve nabehandeling. Het gebruik van oogdruppels is slechts gedurende enkele dagen nodig in tegenstelling tot meerdere maanden bij PRK /LASEK behandeling.
 • LASIK heeft zo goed als geen postoperatieve pijn.
 • LASIK tast de oppervlakkige beschermlaag van de cornea (het epitheel) niet aan en geeft beduidend veel minder kans op eventuele littekenvorming.
 • LASIK patiënten herstellen veel sneller dan PRK/ LASEK patiënten.
 • LASIK laat toe hogere graden van myopie e behandelen dan PRK /LASEK.

Hieronder bespreken we een aantal mogelijke complicaties van een LASIK-behandeling.
 1. Onder- of overcorrectie
  Ofschoon er gewerkt wordt met uiterst precieze computergestuurde apparatuur is het onmogelijk om a-priori een 100% resultaat te garanderen. Ieder oog, iedere patiënt is anders en kan dus licht afwijkend reageren op de behandeling. Gemiddeld genomen zijn 85 à 90% van de behandelde patiënten volledig brilvrij. De overige hebben af en toe nog een lichte brilcorrectie nodig bij visueel veeleisende activiteiten. De kans op een onder- of overcorrectie neemt toe naarmate de vooraf bestaande brilafwijking groter is. Een heringreep kan overwogen worden om het eindresultaat nog te verbeteren.
 2. Verminderde kwaliteit van zicht 
  Ofschoon het vertezicht zonder bril of lenzen hoe dan ook opvallend verbetert, kan het gebeuren dat na de behandeling er 1 of meerdere lijnen verloren worden op de gezichtsscherptekaart en dat dit niet meer kan verbeterd worden met een bril, lenzen of bijkomende chirurgie.
 3. Infectie
  Gezien het hier gaat om een behandeling aan het oppervlakkig weefsel van het oog en er niet binnenin het oog wordt gewerkt, is de kans op een infectie bijzonder klein. Het is uiteraard zeer belangrijk de postoperatieve instructies strikt op te volgen om dit risico minimaal te houden.
 4. Leesproblemen
  Wanneer je 40 jaar of ouder bent, dan neemt het aanpassingsvermogen van het oog voor het nabij zicht gevoelig af. We spreken dan van presbyopie. Als bijziende kan je echter nog steeds zeer goed lezen als je je bril afneemt of je lenzen uitneemt. De afstand waarop je dan scherp ziet, hangt rechtstreeks af van de graad van je bijziendheid. Na een LASIK-behandeling ben je dit leesvoordeel kwijt en zal je dus vroeg of laat voor nabij een leesbril nodig hebben. Eventueel kan je vooraf opteren voor een zogenaamde monovisie-behandeling. Bespreek dit vooraf grondig met je oogchirurg.
 5. Strooilicht, verblinding, verminderd nachtzicht
  Veel myopen zullen deze problemen al ervaren hebben. Soms kunnen ze echter na een behandeling meer storend zijn dan voordien. In de meeste gevallen neemt de hinder af na enkele weken tot maanden. Vooral als je in een duistere omgeving zeer grote pupillen hebt, is de kans op deze complicaties groot. Uw oogchirurg zal U in dit geval eventueel een behandeling afraden.
 6. Intra-operatieve complicaties
  De meest delicate fase van de ingreep omvat het maken van de flap in het hoornvlies. Soms verloopt dit niet optimaal. Gelukkig gaat het dan meestal om een probleem dat kan opgelost worden maar dat wel het herstel wat kan vertragen. Soms kan hierdoor de laserbehandeling zelf niet doorgaan en moet men enkele maanden wachten waarna men gewoon opnieuw van nul (dus met het maken van een nieuwe flap) kan beginnen.
  In de tweede fase gaat de laser een computergestuurde ablatie uitvoeren op het hoornvlies. Dit hoogtechnologisch apparaat wordt voortdurend gechecked op zijn betrouwbaarheid en gaat ook zelf enkele ‘self-tests’ uitvoeren. De kans op een malfunctioneren van het lasertoestel wordt zo tot een minimum herleid.
 7. Flapcomplicaties
  Ondanks alle voorzorgen die de oogchirurg tijdens de operatie in acht neemt, kan het toch zeldzaam gebeuren dat er wat vuil onder de flap zit of dat er epitheel vanuit de rand onder de flap groeit. Dit vereist een tweede ingreep waarbij na het opnieuw oplichten van de flap het vuil of epitheel wordt verwijderd en de flap wordt teruggeplaatst. Het verschuiven van de flap is praktisch in 100% van de gevallen het gevolg van het wrijven in het oog of van een trauma. Subjectief ervaar je een plotse vermindering van de gezichtsscherpte en een hevige pijn. De flap dient zo snel mogelijk teruggelegd worden. Veelal geeft dit geen blijvende gevolgen.
 8. Droge ogen
  Veel patiënten ervaren een droog-oog-gevoel in de eerste periode na een LASIK-behandeling. Vooral die mensen die reeds vooraf droge ogen hadden (en daardoor slechter of helemaal niet meer hun contactlenzen verdroegen), moeten er rekening mee houden dat zij gedurende een langere tijd nog meer last hiervan kunnen ondervinden. In meer uitgesproken gevallen kan dit zelfs gedurende langere tijd het zicht beïnvloeden en een verminderde scherpte veroorzaken. Het intensief en langdurig gebruik van bevochtigende oogdruppels is dan noodzakelijk. Na verloop van tijd herstelt de situatie zich, maar soms vraagt dit wel wat geduld.

WERKWIJZE

Voorbereiding
Alvorens tot een ingreep over te gaan, zal Kees Euwijk van ’t Brillenhuys een grondig pre-operatieve onderzoek uitvoeren (In Heusden of Drunen). Daarbij zal U het dragen van contactlenzen dienen te stoppen: enkele dagen tot 2 weken voor zachte lenzen, meerdere weken voor harde. Deze laatste hebben soms een veranderend effect op het hoornvlies. Het kan lang duren alvorens het hoornvlies zijn natuurlijke vorm heeft teruggewonnen. Maquillage mag niet meer gebruikt worden gedurende de laatste dagen voor de ingreep. Alle bevindingen worden overlegd en besproken met Dr. Paul Vermeulen, die voorafgaand aan de operatie een 2de definitief onderzoek verricht.

De operatie
De operatie gaat door in 1 van de 2 speciaal uitgeruste operatiezalen. Het oog wordt verdoofd met oogdruppeltjes. De ingreep zelf is kort en zo goed als volledig pijnloos.
De patiënt wordt zo comfortabel mogelijk geïnstalleerd op de operatiestoel. Na een lokale ontsmetting van en rond het oog, wordt er een steriele operatiedoek over het gezicht geplaatst waarbij enkel het te behandelen oog nog vrij blijft. Het knipperen wordt vermeden door het aanbrengen van een speciale ooglidsperder. Na de ingreep verlaat U het centrum met een beschermende oogschelp op.
Het is absoluut verboden om zelf met de wagen te rijden na dit soort chirurgie! Zorg dus steeds voor de nodige begeleiding, bij voorkeur zelfs ook als U gebruik maakt van het openbaar vervoer.

Postoperatief
Neem de eerste uren na een ingreep zo veel mogelijk rust en volg de gegeven instructies betreffende de postoperatieve verzorging strikt op. Vermijd in het bijzonder vuil en stof, zware inspanningen en wrijven in het geopereerde oog. Aanvankelijk kan je jeuk, prikken, een branderig of irriterend gevoel of zelfs lichte pijn ervaren. Je ogen zullen flink wat tranen. Het wit van je ogen kan rood en/of bloedvlekken vertonen. Al deze symptomen zullen verdwijnen na een paar uren tot enkele dagen na de operatie. Als ze echter verslechten of je zou ernstige pijn ervaren, dan mag je niet wachten tot je volgende afspraak, maar moet je onmiddellijk contact opnemen met Kees Euwijk van ’t Brillenhuys.

Na controle
Na 2 en 4 weken vindt er een nacontrole plaats. Na de lasertherapie controleren we de gezichtsscherpte, conditie van het oog en de positie van het flapje.